اطار

اطار

English-Ottoman Turkish language اطار


اطار - itar

اطار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطار. اطار attoman turkish I mean, اطار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطار, Ottoman Turkish English Dictionary

itar ~ اطار

Ottoman Turkish

Top