خافیت

خافیت

English-Ottoman Turkish language خافیت


خافیت - hafiyet

خافیت means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خافیت. خافیت attoman turkish I mean, خافیت What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خافیت, Ottoman Turkish English Dictionary

hafiyet ~ خافیت

Ottoman Turkish

Top