خاكسار

خاكسار

English-Ottoman Turkish language خاكسار


خاكسار - haksar

خاكسار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خاكسار. خاكسار attoman turkish I mean, خاكسار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خاكسار, Ottoman Turkish English Dictionary

haksar ~ خاكسار

Ottoman Turkish

Top