خاكشو

خاكشو

English-Ottoman Turkish language خاكشو


خاكشو - hakşu

خاكشو means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خاكشو. خاكشو attoman turkish I mean, خاكشو What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خاكشو, Ottoman Turkish English Dictionary

hakşu ~ خاكشو

Ottoman Turkish

Top