حصه‌واری

حصه‌واری

English-Ottoman Turkish language حصه‌واری


حصه‌واری - hisavari

حصه‌واری means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حصه‌واری. حصه‌واری attoman turkish I mean, حصه‌واری What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حصه‌واری, Ottoman Turkish English Dictionary

hisavari ~ حصه‌واری

Ottoman Turkish

Top