آراب

آراب

English-Ottoman Turkish language آراب


آراب - arab

آراب means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آراب. آراب attoman turkish I mean, آراب What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آراب, Ottoman Turkish English Dictionary

arab ~ آراب
arab ~ اعراب

Ottoman Turkish

Top