حسابلاشمق

حسابلاشمق

English-Ottoman Turkish language حسابلاشمق


حسابلاشمق - hesaplaşmak

حسابلاشمق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حسابلاشمق. حسابلاشمق attoman turkish I mean, حسابلاشمق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حسابلاشمق, Ottoman Turkish English Dictionary

hesaplaşmak ~ حسابلاشمق

Ottoman Turkish

Top