حسابت

حسابت

English-Ottoman Turkish language حسابت


حسابت - hasabet

حسابت means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حسابت. حسابت attoman turkish I mean, حسابت What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حسابت, Ottoman Turkish English Dictionary

hasabet ~ حسابت

Ottoman Turkish

Top