اقفاص

اقفاص

English-Ottoman Turkish language اقفاص


اقفاص - akfas

اقفاص means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اقفاص. اقفاص attoman turkish I mean, اقفاص What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اقفاص, Ottoman Turkish English Dictionary

akfas ~ اقفاص

Ottoman Turkish

Top