خاردار

خاردار

English-Ottoman Turkish language خاردار


خاردار - hardar

خاردار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خاردار. خاردار attoman turkish I mean, خاردار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خاردار, Ottoman Turkish English Dictionary

hardar ~ خاردار

Ottoman Turkish

Top