خارچين

خارچين

English-Ottoman Turkish language خارچين


خارچين - harçin

خارچين means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خارچين. خارچين attoman turkish I mean, خارچين What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خارچين, Ottoman Turkish English Dictionary

harçin ~ خارچين

Ottoman Turkish

Top