خارچینی

خارچینی

English-Ottoman Turkish language خارچینی


خارچینی - harçini

خارچینی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خارچینی. خارچینی attoman turkish I mean, خارچینی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خارچینی, Ottoman Turkish English Dictionary

harçini ~ خارچینی

Ottoman Turkish

Top