خارچينه

خارچينه

English-Ottoman Turkish language خارچينه


خارچينه - harçine

خارچينه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خارچينه. خارچينه attoman turkish I mean, خارچينه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خارچينه, Ottoman Turkish English Dictionary

harçine ~ خارچينه

Ottoman Turkish

Top