ملامتی

ملامتی

English-Ottoman Turkish language ملامتی


ملامتی - melameti

ملامتی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ملامتی. ملامتی attoman turkish I mean, ملامتی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ملامتی, Ottoman Turkish English Dictionary

melameti ~ ملامتی

Ottoman Turkish

Top