استئياس

استئياس

English-Ottoman Turkish language استئياس


استئياس - isti'yas

استئياس means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language استئياس. استئياس attoman turkish I mean, استئياس What is the meaning of the word, what does it mean in turkish استئياس, Ottoman Turkish English Dictionary

isti'yas ~ استئياس

Ottoman Turkish

Top