مخراق

مخراق

English-Ottoman Turkish language مخراق


مخراق - mihrak

مخراق - mihrak

مخراق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language مخراق. مخراق attoman turkish I mean, مخراق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish مخراق, Ottoman Turkish English Dictionary

mihrak ~ محراك
mihrak ~ مخراق

Ottoman Turkish

Top