يوزلندرمك

يوزلندرمك

English-Ottoman Turkish language يوزلندرمك


يوزلندرمك - yüzlendirmek

يوزلندرمك means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language يوزلندرمك. يوزلندرمك attoman turkish I mean, يوزلندرمك What is the meaning of the word, what does it mean in turkish يوزلندرمك, Ottoman Turkish English Dictionary

yüzlendirmek ~ يوزلندرمك

Ottoman Turkish

Top