استوپاليا

استوپاليا

English-Ottoman Turkish language استوپاليا


استوپاليا - üstüpalya

استوپاليا means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language استوپاليا. استوپاليا attoman turkish I mean, استوپاليا What is the meaning of the word, what does it mean in turkish استوپاليا, Ottoman Turkish English Dictionary

üstüpalya ~ استوپاليا

Ottoman Turkish

Top